Mar 3, 2021
393 Views
Comments Off on ޛިކުރުކުރުން ގިނަކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ ޛިކުރުކުރާ މީހުންގެ ދުޢާ-
0 0

ޛިކުރުކުރުން ގިނަކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ ޛިކުރުކުރާ މީހުންގެ ދުޢާ-

Written by

ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ޛިކުރުކުރުމަކީ ނަމާދަށްފަހު ނުވަތަ ހެނދުނާއި ހަވީރު ނުވަތަ ވަކިވަގުތަކު އެކަމަށް ޚާއްޞަވެގެން އިނދެ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެގޮތަށް އެކަނި ކުރަން އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ.ނަމާދަށްފަހުވެސް އަދި ހެނދުނާއި ހަވީރު ވެސް ޛިކުރުކުޜާށެވެ! އެހެނަސް އެވަރަކުން ނުފުދެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެމީހެއްގެ ދަރަޖަ އުފުލިގެންދާނީ ޛިކުރުކުރުންގިނަކުރިވަރަކުންނެވެ. އަދި ﷲ ތައާލާ އެމީހެއްގެ މަތިން ހަނދުމަކުރައްވަވާނީވެސް އެމީހަކު ޛިކުރުކުރިވަރަކުންނެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.