Mar 3, 2021
172 Views
Comments Off on ﷲ އަށް ނަޞްރު ދިނުމަކީ ކޮބާ؟: ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދު
0 0

ﷲ އަށް ނަޞްރު ދިނުމަކީ ކޮބާ؟: ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދު

Written by

ﷲ ތަޢާލާއަށް ނަޞްރު ދިނުމަކީ ކޮބައިކަން ގިނަބައަކަށް އޮންނަނީ އޮޅިފައެވެ. ﷲ ތަޢާލާއީ ނަޞްރު ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ނަޞްރު ހޯދަންޖެހިގެން މިއުޅެނީ އަހަރެމެންނަށެވެ. އެހެންކަމުން ﷲ ތައާލާއަށް ނަޞްރު ދިނުމަކީ އިސްލާމްދީންމަތީގައި ސާބިތުވުމެވެ. އެކަންކުރެވޭނީ ނަމާދު ޤާއިމުކުރާ މީހަކުކަމުގައިވެގެންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ފަތިސްނަމާދުކުރާ މީހަކުކަމުގައިވެގެންނެވެ. އެހެނީ ފަތިސްނަމާދަކީ ދުވަހުގެ ފެށުމެވެ. ފަތިސްނަމާދު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ދުވަހުގެ ފެށުން އެއޮތީ ގޯސްވެފައެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.