Mar 4, 2021
268 Views
Comments Off on ހިތް ޙައްޤުގެ މަގުމަގުން އެއްކިބާ ނުކުރެއްވެވުން އެދި ކުރަން އޮތް ދުޢާ ޤުރްއާނުން-
0 0

ހިތް ޙައްޤުގެ މަގުމަގުން އެއްކިބާ ނުކުރެއްވެވުން އެދި ކުރަން އޮތް ދުޢާ ޤުރްއާނުން-

Written by

އަހަރެމެންނަކީ މުސްލިމުންނެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ވާގިފުޅާއިއެކު މިތިބީ ޙައްޤުގެ މަގުގައެވެ. ހިތާމައަކީ މިފަދައިން ތިބެފައިވެސް ފާފަތައްކުރެވި ޙައްޤުގެ މަގާއި ދުރަށްދެވޭކަމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާ ޢަމލުތައް ކުރެވޭކަމެވެ. ވީމާ ޙައްޤުގެ މަގުން އަހަރެންގެ ހިތް އެއކިބާ ނުކުރެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރަންވާނެއެވެ. އެކަމަށް ކުރަން އޮތް ދުޢާވެވެސް ޤުރްއާނުން އޮތީ ފެންނާށެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.