Mar 4, 2021
3308 Views
Comments Off on ކޮބާ ލޮނުމެދު ދެކެ ފޫހިވާ ކުދިން ؟
0 0

ކޮބާ ލޮނުމެދު ދެކެ ފޫހިވާ ކުދިން ؟

Written by

ލޮނުމެދަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. އާންމުކޮށް ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި ލޮނުމެދު ބޭނުންކުރަނީ ކައްކައިގެން ނުވަތަ ފިހެގެންނެވެ. ބައެއް މީހުން ރޮލާވެސް ލޮނުމެދުކާއިރު، ކެއުމުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ލޮނުމެދު ހިމަނަން ބޭނުންނުވާ ބައެއް މީހުންވެސް އުޅެއެވެ. ނަމަވެސް ލޮނުމެދަކީ ކިހައި ފައިދާހުރި އެއްޗެއްކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Tags:
Article Categories:
Health

Comments are closed.