Mar 4, 2021
200 Views
Comments Off on ސުވަރުގެ ލިބުމަށާ ސުވަރުގެއިން 2 ބަގީޗާ ލިބުމަށް ނޭދެނީހެއްޔެވެ؟
0 0

ސުވަރުގެ ލިބުމަށާ ސުވަރުގެއިން 2 ބަގީޗާ ލިބުމަށް ނޭދެނީހެއްޔެވެ؟

Written by

ސުވަރުގެ ލިބުމަށް ނޭދޭނެ އެންމެ މުސްލިމަކުވެސް ނުހުންނާނެއެވެ. މުސްލިމަކަށްވުމުގެ ބޭނުމަކީވެސް ސުވަރުގެ ލިބުމެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ގިނަބައަކަށް މިވަނީ ތިމާ މުސްލިމަކަށްވި ސަބަބުވެސް ހަނދުމަބެތިކޮށްލެވިފައެވެ. މުސްލިމަކަށް ސުވަރުގެ ލިބުމަށް އޮތް ހުރަހަކީ ﷲ ތަޢާލާ ނަހީކުރެއްވެވި ކަންކަން ކުރުމެވެ. އެކަން އެނގިހުރެމެ ތިމާ އެކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވުމުން އެކަމަކީ ﷲ ތަޢާލާ ހުއްދަކުރެއްވެވިކަމެއްކަން ނުވަތަ ނަހީކުރެއްވެވިކަމެއްކަން ބަލައިވެސް ނުލައި ތިމާ ކުރަން ބޭނުންވާހއި ކަންކަން ކުރާނަމަ މުސްލިމަކަސްވި މަޤްޞަދު ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެއޮތީ ދޫކޮށްލެވިފައި ނޫންހެއްޔެވެ؟ 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.