Apr 13, 2021
3069 Views
Comments Off on ގެރިކިރު ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްލާނީ ކިހިނެއް؟
0 0

ގެރިކިރު ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްލާނީ ކިހިނެއް؟

Written by

ގެރިކިރު ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވަނީ ތިން ބާވަތެކެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި‪:‬‬‬‬
2 ޖޯޑު ކިރު (ފުލް ފެޓް ނޫނީ ޓޯންޑް މިލްކު)
2/1 ޖޯޑު ހަކުރު
1 ކުޑަ ސަމުސާ ބޭކިންގ ސޮޑާ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

Article Categories:
Recipe

Comments are closed.