Apr 14, 2021
115 Views
Comments Off on އަހުލާގީ ރިވެތި ސިފަތަކެއް ނެތްނަމަ އެބަޔަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ބައެއް ނޫން
0 0

އަހުލާގީ ރިވެތި ސިފަތަކެއް ނެތްނަމަ އެބަޔަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ބައެއް ނޫން

Written by

އަހުލާގީ ރިވެތި ސިފަތަކެއް ނެތް ނަމަ އެބަޔަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ބައެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.އިސްލާމް ދީނަކީ ރިވެތި އަހުލާގުގެ ދީން މިމައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ޚުތުބާގައި ބުނީ ރިވެތި އަހުލާގުން ރައްޔިތުން ޒީނަތްތެރިވެފައި ވުމަކީ ސަގާފީ ގޮތުން ގައުމެއް ކުރިއަރާފައިވާކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ނިޝާން ކަމަށާއި، މުސްލިމުންނަކީ އެންމެ މަތިވެރި ސަގާފަތުގެ އަހުލުވެރިން ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.