Apr 14, 2021
195 Views
Comments Off on ޙަރާމް ތަކެތި ކައިބޮއި އުޅުމުގެ ނުބައިކަން
0 0

ޙަރާމް ތަކެތި ކައިބޮއި އުޅުމުގެ ނުބައިކަން

Written by

މާތް ﷲ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެއްޗާއި އަދި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ތަކެތި ކައިބޮއި ހެދުމަކީ ހިތްތަކުގައި ސިއްކަ ޖެއްސެވި، ހިތްތައް ކަޅުވެ އަދި މާތް ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ކުރާ ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވުމަށް އެޅިގެންދާ ހުރަހެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުގައި މިވަނީ ޙަރާމެއް، ޙަލާލެއް ބެލުމެއް ނެތި ފައިސާ އާއި މުދާ ހޯދައި، އެތަކެތި ކެއުން އާންމުވެފައެވެ.އިންސާނުންގެ ހިތްތައް ކަޅުވެ، އީމާންކަމުގެ ނޫރު ހިތްތަކުގައި ފަނޑުވުމާއި އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ކައިބޮއި އުޅޭ ގޮތާ ވަރަށް ބޮޑު ގުޅުމެއްވެއެވެ.ކީރިތި މާތް ރަސޫލާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ހަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.