Apr 28, 2021
1820 Views
Comments Off on އަމިއްލަ ނަފްސްގެ އިހުސާސްތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
0 0

އަމިއްލަ ނަފްސްގެ އިހުސާސްތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

Written by

އަމިއްލަ ނަފްސްގެ އިހުސާސްތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިދާނެ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްތަކެއް ވެއެވެ.
އޭގެ ތެރޭގައި
އަމިއްލަ އިހުސާސްތަކާއި ދޭތެރެ ވިސްނުން
އިހުސާސްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އަމިއްލަ ންފަސާ ދޭތެރޭ ވިސްނައި މުޖުތަމައުގެ ކަންކަމަށް ތިމާ އަހުލުވެރިވެ ތިމާގެ އިހުސާސްތަކާއި އެހެން މީހުންގެ އިހުސާސްތައް ދެނެގަތުމެވެ.
މި އިހުސާސްތައް ދެނެގަތުމަށް އަމިއްލަ ނަފްސާ ކުރެވިދާނެ ބައެއް ސުވާލުތަކަކީ: ތިމާގެ އިހުސާސްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ އާއި ތިމާގެ ބަލިފައި ދެނެގަތުމެވެ. އަދި ތިމާ ނިންމާ ނިންމުންތަށް އިހުސާސްތަކާ ގުޅިފައި ވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ދެނެގަތުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް އެހެން މީހުން ބުނާ އެއްޗަކުން ތިމާއަށް އަސަރު ކުރަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ދެނެގަތުމެވެ. އަދި މިއީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރާ އިތުބާރު އިތުރު ކުރުމަށް ލިބޭ ފައިދާއަކަށް ވާނެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Health

Comments are closed.