May 2, 2021
184 Views
Comments Off on ފޯނުގެ ޕާސްވޯޑް ނުދިނުމުން ފިރިމީހާގެ ގަޔަށް ޕެޓްރޯލް އަޅައި ރޯކޮށްލައިފި
0 0

ފޯނުގެ ޕާސްވޯޑް ނުދިނުމުން ފިރިމީހާގެ ގަޔަށް ޕެޓްރޯލް އަޅައި ރޯކޮށްލައިފި

Written by

އިންޑޮނޭޝިޔާ އަންހެނެއް އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ފޯނުގެ ޕާސްވޯޑް ނުދިނުމުން ފިރިމީހާގެ ގަޔަށް ޕެޓްރޯލް އަޅައި ރޯކޮށްލައިފިއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގިތާ ދެވަނައަށް ވީ ދުވަހު ފިރިމީހާ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Stories

Comments are closed.