May 9, 2021
184 Views
Comments Off on ފިޠުރު ޒަކާތް ނަގުދު ފައިސާއިން ދެއްކުން ހުއްދަ ނޫންބާ
0 0

ފިޠުރު ޒަކާތް ނަގުދު ފައިސާއިން ދެއްކުން ހުއްދަ ނޫންބާ

Written by

ފިޠުރު ޒަކާތް ދިނުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. ރޯދަ މަހުގެ ރޯދަ ހިފައި ނިމިގެން ޢީދު ދުވަހު ތިމާއާއި ޢާއިލާގެ މެންބަރުން ކައިގެން ބާކީ ވެއްޖެނަމަ އެ އެއްޗަކުން ޞާއެއްގެ މިންވަރެވެ. އެއީ، 2.37 ކިލޯއެވެ. ޢީދު ވިލޭރެއާ ހަމައަށް ދިރިހުރި ކޮންމެ މުސްލިމަކަށެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ފަރާތުން ވެސް ނެރެން ޖެހޭނެ އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.