Jun 5, 2021
115 Views
Comments Off on ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަސަރު: ނަންބަރު އެންމެ ދަށް ދުވަސް
0 0

ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަސަރު: ނަންބަރު އެންމެ ދަށް ދުވަސް

Written byރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިގެން، ހާއްސަކޮށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކުރި ފަހުން، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އަލަށް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަށް ވެއްޖެ އެވެ.ހުއްދަ ނެތި ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުމެވޭ ގޮތަށް މީގެ 10 ދުވަސް ކުރިން، މެއި 26 ގައި މާލެ ބަންދުކޮށްލިއިރު، ދުވާލަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ އެވަރެޖުކޮށް ހާހަކަށް ވުރެ މަތީގަ އެވެ. އޭރު ހެދި ޕްރޮޖެކްޝަންސްތަކަށް ބަލައި ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކުރީ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވިޔަ ނުދިނުމަށެވެ. ޕްރޮޖެކްޝަންސްގައިވާ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.