Jun 5, 2021
161 Views
Comments Off on ހައިތަމް އާއި އަނބިކަނބަލުންނަށް އިންޒާރުދީ ހަމަލާދޭން އުޅުނު މައްސަލައެއް ޕޮލިހަށް
0 0

ހައިތަމް އާއި އަނބިކަނބަލުންނަށް އިންޒާރުދީ ހަމަލާދޭން އުޅުނު މައްސަލައެއް ޕޮލިހަށް

Written byރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ހައިތަމް އާއި އަނބިކަނބަލުން ޝަޖާން މުއާޒް ޝަހީމްއާ މިއަދު ދިމާކޮށް އިންޒާރުދީ، ހަމަލާދޭން އުޅުނު މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކޮށްދޭން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.ހައިތަމް “އަދަދު”އަށް ވިދާޅުވީ އޭނާ އާއި އަނބިކަނބަލުންނާ ދިމާކޮށް ފަހަތުން ހިނގަމުން އައިސް ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ލިފްޓު ތެރެއަށް ވެސް ވަން ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ކަންކުރުމުން މާބަނޑު އަނބިކަބަލުންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ހާދިސާއަށް ފަހު އަނބިކަނބަލުންނަށް ވަނީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.