Jun 5, 2021
97 Views
Comments Off on ބަތަލާ ޔަމީ ގޯތަމް ކައިވެނިކޮށްފި
0 0

ބަތަލާ ޔަމީ ގޯތަމް ކައިވެނިކޮށްފި

Written by

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޔަމީ ގޯތަމް 32، ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ. ބަތަލާ ޔަމީ ކައިވެނިކުރީ ޑައިރެކްޓަރު އަދިތްޔާ ދަރް އާއެވެ. ދެ ފަންނާނުން ކައިވެނިކުރުމަށް ފަހު ވަނީ ދެމީހުންގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓުގައި ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ޔަމީ އާ އަދިތްޔާގެ ކައިވެނި ހަފްލާ ކުޑަގޮތަކަށް ބޭއްވިއިރު މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވީ ހަމައެކަނި ގާތް އާއިލާގެ މެންބަރުންނެވެ ބަތަލާ ކައިވެނިކުރުމާއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިލްމީ ތަރިން އަންނަނީދެމަފިރިިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ. ޔަމީ އާ އަދިތްޔާ އެކުގައި ވަނީ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.