Jun 5, 2021
186 Views
Comments Off on ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
0 0

ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

Written by

ބަތަލާ ތާޕްސީ ޕައްނޫގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން “ހަސީން ދިލްރުބާ” އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރީމިއާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

މި ވާހަކަ ފިލްމުގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރަކާ އެކު އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށް ތާޕްސީ ބުނީ މިއީ ބެލުންތެރިން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާނެ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭނެ ފިލްމެއް ކަމަށެވެ….

Source link

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.