Jun 5, 2021
131 Views
Comments Off on ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ އަސްލު ނަތީޖާ މި ފެންނަނީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުން!
0 0

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ އަސްލު ނަތީޖާ މި ފެންނަނީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުން!

Written by


ހާރުކާން ގޮވާހެން މާ ވަރަކަށް މީހަކު ގޮވާތީ ލޯ ހުޅުވާލީމެވެ. ކުޑަކޮށް މޯޅިއަކަށް ދެމިލުމަށް ފަހު ދެލޯ އުނގުޅާލީމެވެ.
ގޮވީ ކާކުތޯ ބަލާލެވުނީ ދެނެވެ. ފެންނަން އޮތީ އަހަރެންގެ ގަލަމެވެ. ޗޮކެއް ކަނޑާލުމަށް ފަހު ވީ ގޮތެއް އޮޅުން ފިލުވާލުމަށް ސުވާލު ކުރީމެވެ. ޖަވާބުގައި އޭނަ ވެސް ކުރީ ސުވާލެކެވެ. ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ އަސްލު ނަތީޖާ އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ އިސާހިތަކު ޖަވާބު ދޭނަމޭ ހިނގާށޭ ބުނެ އަހަރެން އޭނާ ހިންގުވާލީމެވެ. ވަކިވަކިން ތަފުސީލުކޮށް ބުނެދޭނަމެވެ.
އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ދީފައި ވޭ!

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.