Jun 5, 2021
113 Views
Comments Off on ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ 28 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ
0 0

ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ 28 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

Written by

ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ 28 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.