Jun 5, 2021
293 Views
Comments Off on ކޮވިޑް ޖެހިގެން މާލެ ގެންދިޔަ ދާންދޫ ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ
0 0

ކޮވިޑް ޖެހިގެން މާލެ ގެންދިޔަ ދާންދޫ ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ

Written byގއ ދާންދޫއިން ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެ ވިލިނގިލީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ފޮނުވި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.
ނިޔާވެފައި ވަނީ ދާންދޫ، ވިޔަވަތި، މަރިޔަމް އިބްރާހިމް (މަރީ) އެވެ. އުމުރުން 28 އަހަރުގެ މަރީ ނިޔާވީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑީއެޗް 11ގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް، މިރޭގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.
މިއީ ކޮވިޑް19 ގައި ހުވަދު އަތޮޅުން ނިޔާވި 3 ވަނަ މީހާއެވެ. ކޮވިޑް ޖެހިގެން އެ އަތޮޅުން ފުރަތަމަވެސް ނިޔަވީ ދާންދޫ މީހެކެވެ. ދެން ނިޔާވީ ގދ. ތިނަދޫ މީހެކެވެ.
ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.