Jun 5, 2021
143 Views
Comments Off on އަކްޝޭ ގެ އާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ސެޕްޓެމްބަރު މަހު
0 0

އަކްޝޭ ގެ އާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ސެޕްޓެމްބަރު މަހު

Written by

ބޮލީވުޑްގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮލޫ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު “އޯ މައި ގޯޑް 2″ގެޝޫޓިން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދެހާސް ބާރައިގައި ރިލީޒްކުރި އަކްޝޭގެ ކޮމެޑީ މި ފިލްމުގެ ސީކުއަލްގެ ޝޫޓިން ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފެށޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު މި ފިލްމުގެ ކާސްޓާ އެކްޓަރު ޕަންކަޖް ތްރިޕަތީ ވެސް ވަނީ ގުޅިފައެވެ. މި ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ ވެސް ތައްޔާރުކޮށް ވަނީ ނިމިފައެވެ. މި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ޑައިރެކްޓްކުރީ އުމޭޝް ޝުކްލާއެވެ. އަދި އެ ފަހަރު އަކްޝޭ އާއެކު…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.