Jun 5, 2021
112 Views
Comments Off on އައްޑޫގައި އިންޑިއާ ކޮންސިއުލޭޓް އެޅުމާ ދެކޮޅުހެދުން ނަޝީދު ސިފަކުރެއްވީ ނޭފަތުކުރިއާ ހިސާބު ވިސްނުމެއްގެ ގޮތުގައި
0 0

އައްޑޫގައި އިންޑިއާ ކޮންސިއުލޭޓް އެޅުމާ ދެކޮޅުހެދުން ނަޝީދު ސިފަކުރެއްވީ ނޭފަތުކުރިއާ ހިސާބު ވިސްނުމެއްގެ ގޮތުގައި

Written by

އައްޑޫ ވިސްނުން ނޭފަތުކުރިއާ ހިސާބަކުން ނުނިމޭ: ނަޝީދު

4

42 min

Source link

Article Categories:
News

Comments are closed.