Jun 5, 2021
111 Views
Comments Off on އައްޑޫގެ ވިސްނުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވިސްނުމެއް، ކޮންސިއުލޭޓާއި އެކު ވަނީ ފައިދާ: ރައީސް ނަޝީދު
0 0

އައްޑޫގެ ވިސްނުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވިސްނުމެއް، ކޮންސިއުލޭޓާއި އެކު ވަނީ ފައިދާ: ރައީސް ނަޝީދު

Written by


އައްޑޫގެ ވިސްނުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވިސްނުމެއް ކަމަށާއި ކޮންސިއުލޭޓާއި އެކު މުޅި އަތޮޅަށާއި ރާއްޖެއަށް ވެސް ފައިދާ ވެގެންދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އައްޑޫ ސިޓީގައި އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ވާހަކަތާއި އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އެ މައްސަލަ ހޫނުވެފައެވެ. އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އައްޑޫގައި ހުޅުވަން އެދުނީ އިންޑިއާއިން ކަމަށްވާއިރު،…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.