Jun 5, 2021
99 Views
Comments Off on އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓުން އައްޑޫއަށް އޮތީ ފައިދާ: ނަޝީދު
0 0

އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓުން އައްޑޫއަށް އޮތީ ފައިދާ: ނަޝީދު

Written byއައްޑޫގައި އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އައްޑޫގައި ގާއިމް ކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފާސްކޮށްފައިވާއިރު ދިވެހި ސަރުކާރުން އެކަމާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.އެކަމަކު އެ މައްސަލަ ހާއްސަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުވެފަ އެވެ.އެއް ކޮޅުން އެއް ބަޔަކު ކޮންސިއުލޭޓް ގުޅުވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތާއި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.