Jun 5, 2021
96 Views
Comments Off on އިމަޖެންސީ ހިދުމަތް ހޯދަން ވަކި ނަމްބަރެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
0 0

އިމަޖެންސީ ހިދުމަތް ހޯދަން ވަކި ނަމްބަރެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

Written by

އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި އަވަހަށް ރެސްޕޮންޑުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ވަކި ހާއްސަ ނަމްބަރެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

ކޮވިޑު-19 ގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި އެންމެ ހަގު ކުއްޖާ، 10 އަހަރުގެ މިޝްކާ މުހައްމަދަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ލަސްތަކެއް ހުރިކަމުގެ ފާޑުކިޔުންތަކާ އެކު މިނިސްޓްރީން ހެދި…

Source link

Article Categories:
News

Comments are closed.