Jun 5, 2021
238 Views
Comments Off on އެމްބިއުލަންސް 23:38ގައި ނާދޭ، އޭގައި ފަރުވާ ވެސް ނުފަށާ!
0 0

އެމްބިއުލަންސް 23:38ގައި ނާދޭ، އޭގައި ފަރުވާ ވެސް ނުފަށާ!

Written byކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ހާލު ގޯސްވުމުން ފަރުވާއަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްދޭން އެދި އާދޭސްކޮށް، ފަރުވާ ލަސްވެފައި ވަނިކޮށް މަރުވި ފާތުމަތު މިޝްކާގެ މަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހެދި ރިވިއުއަށް ފަހު ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ހުރި ބައެއް ވާހަކަތައް އާއިލާއިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ. މިޝްކާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދުވަހުން ފެށިގެން މަރުވި ވަގުތާ ހަމައަށް ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް އެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި އެބައޮތެވެ. އޭގައި ފެންނަން އޮތް ގޮތުގައި، އާއިލާއިން އަމަލުކުރީ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.