Jun 5, 2021
132 Views
Comments Off on ވަކިވަކި ސިފައިން ހާޒިރު ކުރަން ދެކޮޅު ހެދުމުން ޑިފެންސްގެ ނައިބަށް ދައުވާ ކުރަނީ
0 0

ވަކިވަކި ސިފައިން ހާޒިރު ކުރަން ދެކޮޅު ހެދުމުން ޑިފެންސްގެ ނައިބަށް ދައުވާ ކުރަނީ

Written by

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ހަސަން ޒަމީލްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

ޒަމީލަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް ޕީޖީއަށް ފޮނުވީ، ވަކިވަކި ސިފައިން މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމުމުން އެކަމަށް…

Source link

Article Categories:
News

Comments are closed.