Jun 5, 2021
156 Views
Comments Off on މީހަކު ޖާމިނުކޮށް ފުރައިގެން ނުދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
0 0

މީހަކު ޖާމިނުކޮށް ފުރައިގެން ނުދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

Written byޖާމިނުވާ މީހަކު ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ނުދެވޭ ގޮތަށް ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ އިޖުރާއަތުގެ ގަވައިދަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ އެ ގަވައިދަށް ބައެއް އިސްލާހުތައް ގެނެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އާ ގަވައިދަށް އަންނަ އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި ބަންދުގައި ހުންނަ މީހަކަށް، އެހެން މީހަކު ޖާމިނުވެއްޖެނަމަ ދޫކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެ އެވެ. ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން މީހަކު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.