Jun 5, 2021
114 Views
Comments Off on ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ވާނީ ގުދުރަތީ ނިޒާމަށް ގެއްލުން ނުލިބޭކަން ޔަގީން ކޮށްފައި: ރައީސް
0 0

ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ވާނީ ގުދުރަތީ ނިޒާމަށް ގެއްލުން ނުލިބޭކަން ޔަގީން ކޮށްފައި: ރައީސް

Written byދިރިއުޅުމާއިގެން ކުރިއަށް އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވާނީ، ގުދުރަތީ ނިޒާމަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ދެއްވި ހިތާބުގައި ވިދާޅުވީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަމުންނާއި މަސްވެރިކަމާއި އަދި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތްތަކުގެ ނަފާ ހޯދުމަށާއި ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކަށް މިސިނާއަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މާހައުލީ ނިޒާމު ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.ދުނިޔެ ހޫނުވުމުގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.