Jun 5, 2021
108 Views
Comments Off on ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ އިތުރު މުވައްޒަފަކު ފައްސިވެއްޖެ
0 0

ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ އިތުރު މުވައްޒަފަކު ފައްސިވެއްޖެ

Written byތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ އިތުރު މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެއްޖެ އެވެ.
“ގާފު” އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ތިނަދޫ އިން މިއަދު ފައްސިވި ފަރާތަކީ އެރަށު ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް ނަރުހެއްގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއް ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ފަރާތެކެވެ. އަދި މިއަދު ފައްސިވި ފަރާތަކީ ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި އެޓެންޑެންޓެއް ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެއްކަމަށް “ގާފު” އަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.
މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެމީހާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.