Jun 5, 2021
120 Views
Comments Off on ގައްދޫ ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކުރުމާއެކު ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި
0 0

ގައްދޫ ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކުރުމާއެކު ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

Written byކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ގދ. ގައްދޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފިއެވެ.
ގައްދޫ ކައުންސިލުން އިއްޔެ ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރޭންޑަމް ސާމްޕަލްތަކެއް ގައްދޫއިން ފައްސިވުމާއެކު 2021 މެއި 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ.
އެގޮތުން ގައްދޫ ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކޮށް ހަމައެކަނި ޑެލިވަރީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އަންގައިފައެވެ. އަދި ފިހާރަތަކުން އެއްފަހަރާ 1 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން ހިދުމަތް ދިނުންވެސް ހުއްޓާލަން ވަނީ އަންގައިފައެވެ. އަދި އިތުރު…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.