Jun 5, 2021
84 Views
Comments Off on ގުދުރަތީ ވެށި ހިމާޔަތްކުރަން 2030 އަށް މުހިއްމު އަމާޒެއް
0 0

ގުދުރަތީ ވެށި ހިމާޔަތްކުރަން 2030 އަށް މުހިއްމު އަމާޒެއް

Written byދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް 2030 ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް އެންމެ ކުޑަވެގެން ކަނޑާއި، ކަނޑާ ގުޅިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ 20 ޕަސެންޓް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ތިމާވެށްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.މިއަދު ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި “އަދަދު” އަށް ލިޔުއްވި މަޒުމޫނެއްގައި، ޝައުނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭގެ 73 ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ހައްދުންމައްޗާއި، އަރިއަތޮޅު އަދި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.