Jun 5, 2021
226 Views
Comments Off on ގޮތްހުސްވެ، ތަހުލީލީ މަރުހަލާ ނުނިމޭ ވެކްސިންއެއް ގަތުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި
0 0

ގޮތްހުސްވެ، ތަހުލީލީ މަރުހަލާ ނުނިމޭ ވެކްސިންއެއް ގަތުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

Written by

ނިއުދިއްލީ (ޖޫން 5) : އެމެރިކާއަށް ފަހު ދެން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހުން ތިބި ގައުމު ކަމަށްވާ އިންޑިއާއަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ލިބުމަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުން ތަހުލީލީ މަރުހަލާ ނުނިމޭ ވެކްސިން އެއް ގަތުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. އިންޑިއާ ވެކްސިން އަށް ޖެހުނީ އެގައުމުގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން އިންޑިއާގެ ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާ އިން ބުނި ގޮތުގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވި އެބަލި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފެތުރެމުންދާތީ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ވެކްސިން ހޯދުމަށް…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.