Jun 5, 2021
126 Views
Comments Off on ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ތަނެއްގެ އެމްބިއުލަންސްގައި ކޮވިޑް ބަލި މީހުން އުފުލޭ ގޮތް ހެދަނީ
0 0

ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ތަނެއްގެ އެމްބިއުލަންސްގައި ކޮވިޑް ބަލި މީހުން އުފުލޭ ގޮތް ހެދަނީ

Written byސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ތަނެއްގެ އެމްބިއުލަންސްގައި ވެސް ކޮވިޑް ބަލި މީހުން އުފުލޭ ގޮތް ހެދުމަށް އުސޫލެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.
ފާތިމަތު މިޝްކާ މުހައްމަދަށް ފަރުވާ ނުދީ ލަސްކުރި މައްސަލަ ތަހްގީގު ކުރުމަށް ފަހު ނެރުނު ރިޕޯޓްއި ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިޝްކާގެ މަރަށް ފަހު ދެން ރަނގަޅު ކުރާނެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ ފަރާތަކުން އިމަޖެންސީ ހާލަތުގައި އެމްބިއުލަންސް ހޯދުމަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ އެއްވެސް ތަނަކަށް ގުޅައިފިނަމަ،…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.