Jun 5, 2021
161 Views
Comments Off on ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ކޮންމެ ތަނެއްގެ އެމްބިއުލާންސުގައި ވެސް ކޮވިޑް ބަލި މީހުން އުފުލޭ ގޮތް ހަދަނީ
0 0

ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ކޮންމެ ތަނެއްގެ އެމްބިއުލާންސުގައި ވެސް ކޮވިޑް ބަލި މީހުން އުފުލޭ ގޮތް ހަދަނީ

Written byސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ކޮންމެ ތަނަކަށް ގުޅުމުން ވެސް އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވަން ޖެހޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލުކުރަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.އެ މަސައްކަތް ފެށީ ކޮވިޑުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ މަރުވި 10 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ހާލަތު ގޯސްވީ އިރު ވެސް އެމްބިއުލާންސް ނުފޮނުވާ ދެ ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު ހޭދަވެ ބޮޑު އިހުމާލެއް ހިނގައިފައިވުމުންނެވެ. ކޮވިޑު ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުވި ކުޑަކުއްޖާ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ، ލާޖަހާގޭ، ފާތިމަތު މިޝްކާ މުހައްމަދަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާކަން އެ ކަން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.