Jun 5, 2021
120 Views
Comments Off on ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
0 0

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

Written byރައްއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފަށާފައިވާ ޕާލިމަންޓަރީ އެންކުޔަރީއަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ހާޒިރުކުރަން ނިންމާފައިވާކަން އެނގިއްޖެ އެވެ. “އަދަދު”އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި އެންކުއަރީއަށް މާރިޔާގެ އިތުރުން ސިފައިންގެ އެކި ރޭންކްތަކުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 40 އޮފިސަރުން ހާޒިރުކުރަން މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން (241 ކޮމިޓީ) އިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. ސިފައިންގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.