Jun 5, 2021
121 Views
Comments Off on ޔާރާއެ ލޯބިދޭށޭ… 43
0 0

ޔާރާއެ ލޯބިދޭށޭ… 43

Written by

“ކީއްވެ؟… ކީއްވެތަ އަހަންނަށް ބައްޕައެއްގެ ލޯބި ނުލިބެނީ؟… މަންމަ ކޮން ކުށެއް ކުރީމަތަ، މަރުވި އިރުވެސް ބައްޕަގެ އަޅާލުން ނުލިބުނީ؟… އަހަރެން މީ އެ ނިކަމެތި މަންމަގެ ބަނޑުން އުފަންވީ ދަރިއެއް ވީމަތަ؟… ބައްޕަ އަހަރެންދެކެ ތިހާ ނަފުރަތު ކުރަނީ ކީއްވެކަން ބުނެދީބަލަ… އޭރުން އަހަރެން އިތުރަކަށް ނާހާނަމޭ…. ޒެނިލް އާއި ޖުއާންދެކެ ވާ ލޯބި، ބައްޕަ އަހަރެންދެކެ ނުވާންވީ ސަބަބެއް އެއް ފަހަރު ނަމަވެސް ބުނެދީބަލަ…” ކެވިންގެ އަޑު ތުރުތުރު އަޅައިގެން ދިޔަ އެވެ. ******** “މާގިނަ ވާހަކަ ނުދައްކާ!…” ދާއޫދު ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. “ބައްޕާ!…”…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.