Jun 5, 2021
422 Views
Comments Off on ޖެޓް ސްކީ އައްސާފައި އޮތް ސީބެޑެއްގައި އިން ޒުވާނަކު ވިއްސައިގެން ގޮސް މަރުވެއްޖެ
0 0

ޖެޓް ސްކީ އައްސާފައި އޮތް ސީބެޑެއްގައި އިން ޒުވާނަކު ވިއްސައިގެން ގޮސް މަރުވެއްޖެ

Written byށ. ފުނަދޫގައި ޖެޓް ސްކީ ދުއްވަން އުޅެނިކޮށް ޒުވާނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވީ، ޝުނާން ޝަރީފް 22، އެވެ.ފުލުހުން ފުރަތަމަ ބުނީ، މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ ށ. ފުނަދޫ ދަށްފަޅުގައި ދުއްވި ޖެޓް ސްކީއެއް އަނބުރާލި ވަގުތު، އޭގެ ފަހަތުގައި އިން މީހާ ވިއްސައިގެން ގޮސް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިއްސައިގެން ގޮސް ޖެހުނީ އެއްގަމުގައި ޖަހާފައި ހުރި ދަގަނޑެއްގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެކަމަކު ފަހުން މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ފުލުހުން ބުނީ މަރުވި ޒުވާނާ އިނީ ޖެޓް ސްކީ އައްސާފައި އޮތް ސީބެޑުގަ އެވެ….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.