Jun 6, 2021
111 Views
Comments Off on ހުޅުމާލޭގައި ޕާކުތަކަކާއެކު،ހެދިކާ ވިއްކާނެ ޓެންޓުތަކެއް 3 2 hr
0 0

ހުޅުމާލޭގައި ޕާކުތަކަކާއެކު،ހެދިކާ ވިއްކާނެ ޓެންޓުތަކެއް 3 2 hr

Written by

ހުޅުމާލޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ހެދިކާ ވިއްކަން ހާއްސަ ޓެންޓުތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެޗްޑީސީން ފަށައިފި އެވެ.

އާ ޓެންޓުތަކެއް މި ހަދަނީ ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ވެސް ހެދިކާ ވިއްކުމަށް ގާޑިޔާތަކެއް ބަހައްޓާފައިވާއިރު، އޭގެ ސަބަބުން އާންމުންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމަށް ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ. …

Source link

Article Categories:
Business

Comments are closed.