Jun 6, 2021
163 Views
Comments Off on ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލައަށް މަހެއް، 18 ދުވަހަށް ފަހު މާދަމާ ފުލުހުންގެ ނިއުސް ކޮންފަރެއްސެއް
0 0

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލައަށް މަހެއް، 18 ދުވަހަށް ފަހު މާދަމާ ފުލުހުންގެ ނިއުސް ކޮންފަރެއްސެއް

Written by

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަ ކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލަ އަށް މާދަމާ މަހެއް ވާއިރު، ތަހުގީގުގެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ވާން އުޅެނިކޮށް، ނަޝީދުގެ…

Source link

Article Categories:
News

Comments are closed.