Jun 6, 2021
100 Views
Comments Off on ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގުގައި ޝިފާ އާއި އަސްލަމްއާ ކޮމިޓީއިން ސުވާލުކޮށްފި
0 0

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގުގައި ޝިފާ އާއި އަސްލަމްއާ ކޮމިޓީއިން ސުވާލުކޮށްފި

Written by

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދައަށް އަމާޒުކޮށް މިދިޔަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ އިންކުއަރީގެ މަސައްކަތް ކުރާ 241 ކޮމެޓީ އަށް މާލެ ސިޓީގެ ކުރީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދާއި، ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ. ނީލޯފަރު ހިނގުމާއި މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ސަރަހައްދުގައި އެ ރޭ ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއްގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ވަނީ ބޮޑެތި ޒަހަމްތައް ލިބިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެ ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް އެ މަނިކުފާނު…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.