Jun 6, 2021
135 Views
Comments Off on ކުންފުނިތައް ޕްރައިވެޓައިޒް ކޮށްގެން ދެ ބިލިއަން ހޯދަނީ 14 2 hr
0 0

ކުންފުނިތައް ޕްރައިވެޓައިޒް ކޮށްގެން ދެ ބިލިއަން ހޯދަނީ 14 2 hr

Written by

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވެޓައިޒް ކޮށްގެން ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރު ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހޯދާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން އާންމު ކޮށްފައިވާ “މޯލްޑިވްސް ފިސްކަލް ރިސްކް ސްޓޭޓްމެންޓް”ގައިވާ ގޮތުން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވަޓައިޒް ކޮށްގެން…

Source link

Article Categories:
Business

Comments are closed.