Jun 6, 2021
130 Views
Comments Off on ކޮވިޑުގައި 82 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
0 0

ކޮވިޑުގައި 82 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

Written by

ކޮވިޑު19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުުރުން 82 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މަރުވެފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. މިއީ ކޮވިޑު 19 ގައި ރާއްޖޭން މަރުވި 184 ވަނަ މީހާ އެވެ. އަދި މިއަދު މި ބަލީގައި މަރުވި ދެ ވަނަ މީހާ އެވެ. ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ 93 އަހަރުގެ މީހަކު ވެސް މިއަދު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އިއްޔެ ވެސް ކޮވިޑުގައި ފަސް މީހަކު ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަރުވެފަ އެވެ. ކޮވިޑުގެ އަދަދުތައް މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވި ނަމަވެސް މި މަސް ފެށުނު އިރު ބަލިން…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.