Jun 6, 2021
108 Views
Comments Off on ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވީ ރާއްޖޭގެ އަމާންކަން ކަށަވަރުކުރަން: ސިޔާމް
0 0

ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވީ ރާއްޖޭގެ އަމާންކަން ކަށަވަރުކުރަން: ސިޔާމް

Written byރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން ހިންގާ އިންކުއަރީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ރާއްޖޭގެ އަމާންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭތީ ކަމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަޖިލީހުގެ އިންކުއަރީއަށް މިއަދު ވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އަދި ކުރީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވެސް ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ. ކޮމިޓީގެ އެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.