Jun 6, 2021
282 Views
Comments Off on ވާހަކަ: ބޮޑު ސިއްރު
0 0

ވާހަކަ: ބޮޑު ސިއްރު

Written by

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

“އަސްލު ކޮބާ މައްސަލައަކީ؟” ޖީޒާ ސުވާލުކުރިއެވެ.

އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުދޭން ރާމިޒާ އަނގަ ހުޅުވައިލިހެން ވެސް ޖީޒާއަށް ހީވިއެވެ. އެކަމަކު، ހަމަ އެ ވަގުތު ރާމިޒާގެ ހިޔާލު ބަދަލުވި ކަހަލައެވެ.

“މި ބުނީނު!…

Source link

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.