Jun 6, 2021
484 Views
Comments Off on ވިހަން ދިޔަ މީހެއްގެ އޯވަރީން ދެ ކިލޯގެ ސިސްޓެއް ނެގުމުގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް
0 0

ވިހަން ދިޔަ މީހެއްގެ އޯވަރީން ދެ ކިލޯގެ ސިސްޓެއް ނެގުމުގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް

Written byހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ވިހަން ދިޔަ މީހެއްގެ އޯވަރީން ދެ ކިލޯގެ ސިސްޓެއް ނެގުމުގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި އެވެ. ބަރުދަނުގައި 2400 ގްރާމްގެ އެ ސިސްޓުގެ ދިގު މިނުގައި 24 ސެންޓިމީޓަރު އަދި ފުޅާ މިނުގައި 20 ސެންޓިމީޓަރު ހުއްޓެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް މާލެއިން ބޭރު ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކުރި އޮޕަރޭޝަނަކުން މީހެއްގެ ގައިން ނެގި އެންމެ ބޮޑު ސިސްޓެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރު އަހުމަދު ދާއޫދު “އަދަދު”އަށް ވިދާޅުވީ އެ ސިސްޓު ނެގީ ހޮސްޕިޓަލަށް ވިހަން ދިޔަ ހުޅުދުއްފާރު މީހެއްގެ ގައިން ކަމަށެވެ. ކުޅުދުއްފުއްޓާ ކައިރީގައި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.