Jun 6, 2021
212 Views
Comments Off on ވޭލްސްގެ ޑޭވީސް 75 އަހަރުގެ ކޯޗް ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލުމުން ކާޑު ދައްކައިފި
0 0

ވޭލްސްގެ ޑޭވީސް 75 އަހަރުގެ ކޯޗް ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލުމުން ކާޑު ދައްކައިފި

Written by

ކާޑިފް (6 މެއި) – އަލްބޭނިއާއާ ދެކޮޅަށް ވޭލްސް ކުޅުނު މެޗުގައި، އަލްބޭނިއާގެ އުމުރުން 75 އަހަރުގެ ކޯޗް އެޑްއާޑޯ ރޭޔާ ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލުމުން، ވޭލްސްގެ ޑިފެންޑަރު ރީސް ނޯރިންޓަން ޑޭވީސްއަށް ރީނދޫ ކާޑު ދައްކައިފި އެވެ.

ޔޫރޯ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އަލްބޭނިއާ އާ ދެކޮޅަށް ވޭލްސް ކުޅުނު މެޗުން ވޭލްސް އެއްވަރުވީ…

Source link

Article Categories:
Sports

Comments are closed.