Jun 6, 2021
136 Views
Comments Off on މަގާމާއި ބާރަކީ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަފާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ހިމަނައިފި
0 0

މަގާމާއި ބާރަކީ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަފާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ހިމަނައިފި

Written byމީހެއްގެ މަގާމާއި ބާރަކީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހިނދު ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފާނެ ފަދަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފަނޑިޔާރުން ރިއާޔަތްކުރަން ޖެހޭނެ ހާލަތެއް ކަމަށް ޝަރީއަތްކުރުމާ ބެހޭ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގައި ހިމަނައިފި އެވެ. މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އަމަލު ކުރަން ފަށާ ގޮތަށް ގަވައިދަށް އާ އިސްލާހުތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ގެނެސް، އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އެ ގަވައިދަށް ޖުމްލަ 28 ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މުޅި ނިޒާމް ބަދަލުކޮށްލާނެ ފަދަ މުހިންމު އިސްލާހުތަކެއް ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. އެއް އިސްލާހަކީ ހެއްކަށް ނުފޫޒުފޯރުވަފާނެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.