Jun 6, 2021
110 Views
Comments Off on މަޖިލިސް ސިއްރުކޮށް، ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް
0 0

މަޖިލިސް ސިއްރުކޮށް، ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް

Written byރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގުގައި ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް މިއަދު ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ޖަހައިފި އެވެ.ކުރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހާފައިވަނީ މުޖާޒް އަހުމަދާއި ތަހުމީން އަހުމަދާއި އަހުމަދު އަދުހަމް ރަޝީދުގެ ބަންދަށެވެ. މީގެކުރިން ވެސް މި ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން 15 ދުވަސް ޖެހި އެވެ. ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އޮފިޝަލަކު މިރޭ “އަދަދު”އަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް 15 ދުވަހުގެ ބަންދެއް ދީފައިވަނީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.