Jun 6, 2021
192 Views
Comments Off on މެންބަރު ހައިތަމްގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ދިމާކޮށްލާ، އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ
0 0

މެންބަރު ހައިތަމްގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ދިމާކޮށްލާ، އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ

Written by

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ހައިތަމްގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަޖާން މުއާޒްއާ މިރޭ މަގުމަތިން ދިމާކޮށް، އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ ހައިތަމްގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ބަޔަކު ދިމާކޮށްލައި އަޑުގަދަކޮށް، އިންޒާރު…

Source link

Article Categories:
News

Comments are closed.