Jun 6, 2021
112 Views
Comments Off on ފޯނަށް ބަލަމުން ގޮސް ތަނެއްގައި ޖެހޭ ނަމަ އަންގައިދޭ ޑިވައިސްއެއް
0 0

ފޯނަށް ބަލަމުން ގޮސް ތަނެއްގައި ޖެހޭ ނަމަ އަންގައިދޭ ޑިވައިސްއެއް

Written by

އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ޕައެން މިން-ވޫކް އުފެއްދީ ރޮބޮޓް ލޮލެކެވެ. މިއަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ “ތާޑް އައި” އެވެ.

Source link

Article Categories:
Life Style

Comments are closed.