Jun 6, 2021
201 Views
Comments Off on ފޯ ސީޒަންސް އިން 44 ދިވެހިން ތަމްރީނު ކުރަނީ 58 min
0 0

ފޯ ސީޒަންސް އިން 44 ދިވެހިން ތަމްރީނު ކުރަނީ 58 min

Written by

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރުމަށް ފޯ ސީޒަންސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އަހަރަކަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މި އަހަރު 44 ދަރިވަރަކު ތަމްރީނު ކުރާއިރު، 12 ދަރިވަރުން ތަމްރީނު ހޯދާނީ ފޯ ސީޒަންސް ކުޑަ ހުރާގަ އެވެ. އަދި 32 ދަރިވަރުންނަށް އެ ކުންފުނީގެ…

Source link

Article Categories:
Business

Comments are closed.